Ispro

Visuomet prisiimame atsakomybę dėl savo klaidų ir sugebame pasimokyti iš jų. Klaidų nėra, yra tik pamokos. Tai leidžia mums tobulėti.

Veikla

Elektros energetikos sektoriuje įmonė teikia šias paslaugas:

Elektros tinklų projektavimo;

 • Lauko elektros tinklų projektavimo;
 • Vidaus elektros tinklų projektavimo;

Konsultavimo:

 • Konsultavimo prisijungimo prie elektros tinklų klausimais;

Elektros tinklų statybos;

 • 10/0,4kV elektros tinklų įrengimo;
 • Elektrinių varžų matavimo;
 • Laikinų elektros įrenginių prijungimo;


Elektros tinklų projektavimas

 

Įmonė teikia žemos ir vidutinės įtampos lauko ir vidaus elektros tinklų projektavimo paslaugas.

Projektavimas apima:

 • Elektros energijos skirstymo įrenginių iki 10kV įtampos projektavimą;
 • Elektros energijos skirstymo įrenginių iki 10kV relinės apsaugos ir automatikos projektavimą;
 • Lauko ir vidaus apšvietimo elektros tinklų projektavimą;
 • Pastatų vidaus instaliacinių 0,23/0,4kV elektros tinklų projektavimą.


Konsultavimas

 

Įmonė konsultuoja:

 • Prisijungimo prie operatoriaus skirstomojo elektros tinklo klausimais:
  • Pagal technines prisijungimo sąlygas vertina objekto prisijungimo kainą;
  • Siūlo galimus alternatyvius prisijungimo variantus (jeigu tokie įmanomi);
  • Atstovauja arba konsultuoja klientą derybų su skirstomojo tinklo operatoriumi metu;
  • Laikinųjų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo klausimais;
  • Kliento prijungimo paslaugos kainos nustatymo ir apmokėjimo klausimais;
  • Elektros energijos gamintojų prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo klausimais.
 • Reikalingų elektros įrenginių galios poreikio nustatymo visų rūšių statiniams klausimais;
 • Elektros projektų įgyvendinimo bei šių projektų derinimo su skirstomojo tinklo operatoriumi ir savivaldybe procesų eigoje;
 • Elektros energijos tiekimo klausimais.

Custom HTML advanced